راهنمای اشتراک ماهنامه سراسری قلم یاران

 

ضمن تقدیر از جنابعالی برای انتخاب و اشتراک این ماهنامه

 

لطفا جهت تکمیل فرم، نکات ذیل را ملاحظه فرمایید:

 

فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کدپستی را حتما قید نمایید.
وجه اشتراک را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۲۱۶۰۳۸۵۵ یا شماره حساب ۰۲۲۲۵۳۹۸۰۱۰۰۲ نزد بانک ملی به نام
خانم آذر ارکانی واریز نموده و اصل رسید بانکی و یا پرداخت الکترونیکی خود را همراه با فرم تکمیل شده با یکی از
روش های ذیل ارسال نموده و در صورت امکان به بخش اشتراک اطلاع داده و کد اشتراک خود را دریافت نمایید.

تلفن : ۸۸۱۰۱۳۰۸ – ۸۸۱۰۱۳۰۷ – ۸۸۱۰۱۳۱۰

فکس : ۸۸۱۰۱۳۰۹

 

تهران،خیابان ولیعصر،ما بین خیابان بهشتی و مطهری،نبش خیابان شجاعی
بالای دارو خانه بهرامی،پلاک ۲۰۱۷،طبقه اول ،کدپستی:۱۵۹۵۷۵۳۵۱۵

قلم یاران | ماهنامه فرهنگی و اجتماعی و ادبی