ماهنامه قلم یاران – شماره ۱

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ – شماره ۱ – سال اول

در این شماره می خوانید :
– فکر می کنیم کار کردن در ادارات فقط پشت میز نشستن است؛ دکتر اقبال شاکری
– پایان عصر ایدئولوژی‌؛ تاملی در مبانی اندیشه سیاسی دکتر جواد طباطبایی
– تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر روابط اجتماعی
– باور دولت به محیط زیست جدی نیست! ؛ محمد درویش، مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست

4,000 تومان8,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 2

خرداد ماه ۱۳۹۶ – شماره ۲ – سال اول

در این شماره می خوانید :
– احزاب در چالش گذار از سنت به مدرنیسم؛ گفت و گو با جواد اطاعت
– پول های کلان چگونه فساد اقتصادی ایجاد می کنند ؟ ؛ جیکوب هکر
– تاریکی های جوایز ادبی در پرتو نقد
– مردم سالاری دینی ؟! ؛ مطلبی سرگشاده با موسسه الف. بامداد
– پرونده‌ای درباره نقد دموکراسی

4,000 تومان8,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره ۱۰

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – شماره ۱۰ – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– دُن کیشوتِ غرب زدگی؛ نقدی بر آراء جلال آل احمد
– وجدان نگون بخت عقل عربی؛ نگاهی بر آراء عابد الجابری در باب عقل عربی
– پاسدار فرهنگ ایران زمین؛ ارج نامه‌ای به بهانه‌ی هفتاد سالگی میرجلال الدین کزازی
– بررسی وضعیت موسیقی سنتی ایران

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره ۱۱

تیرماه ۱۳۹۷ – شماره ۱۱ – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– آغاز پایانِ روشنفکری دینی
– اندیشه‌های سیاسی در مسلخ سمت؛ نگاهی انتقادی به کتب حاتم قادری
– محبوب ممنوع؛ بادمانی برای ناصر چشم آذر
– رئیس اوزراء؛ نقش نهاد وزارت و خواجه نظام الملک در تداوم فرهنگی ایران
– جنگجویی که نجنگید اما شکست خورد؛ یادبودی برای سالمرگ نصرت رحمانی

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 12

مرداد ۱۳۹۷ – شماره ۱2 – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– تحریف های یراوند آبراهامیان
– درفشدار سرزمین آرش
– ایران ورای ایدئو لوژِی
– تجدد در تنگنای توسعه
– فرزند خوانده لنین

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 13

مهر ۱۳۹۷ – شماره 13 – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– تجزیه طلبی در لفافه فدرالیسم
– کسوف عقل
– ادوارد براون
– حکمت یارشاطری
– لولی‌وش مغموم

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 14

آذر 1397 – شماره 14 – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– بی خردی جامعه شناسی
– حلقه بی خردی
– ایران‌شناسی ایدئولوژیک
– هابرماس در ترازوی روشنفکران وطنی
– آتش یا ققنوس زیر خاکستر

– و حواری‌اش هایدگر

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 15

بهمن 1397 – شماره 15- سال دوم

در این شماره می خوانید :
– رنج‌های دانشگاه
– دانشگاه خانه احزاب
– بچه‌های لوس کن
– دو قرن هیاهو
– شاعر اپورتونیست

– پژواک در فضای تهی

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 16

 

ویژه‌نامه نوروز 98 – شماره 16 – سال دوم

در این شماره می خوانید :
– احیای علوم سیاسی
– هگلیانیسم چپ یا راست ؟
– چرا روشنفکران لیبرالیسم دوست ندارند ؟
– از دهه 60 تا جشنواره 37
– پرونده قتل نخست وزیر

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها

ماهنامه قلم یاران – شماره 17

اردیبهشت 98 – شماره 17 – سال سوم

در این شماره می خوانید :
– پیشینه تاریخی سنا در نظام پارلمانی ایران
– جامعه شناسی علیه نئو لیبرالیسم
– ما کیاولی بدون ماکیاولیسم
– تمایز رویکرد کانتی به مسئله شناخت
– تحولات سیاسی در چنگ فضای مجازی

– جمهوری خواه یا سلطنت طلب

5,000 تومان10,000 تومان
مشاهده سریع
انتخاب گزینه ها